Μεμονωμένα ξενοδοχεί...

...

Revenue Management: ...

τις θεμελιώδεις αρχές της και γιατί η τεχνολογία διαχείρισης των εσόδων είναι τόσο σημαντική για τα ξενοδοχεία. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Revenue Management. Επομένως, τι είναι η διαχείριση των εσόδων στον πυρήνα της; Η αποτελεσματική διαχείριση των εσόδων θα αναλύσει τη συμπεριφορά των...

Εμπορική πολιτική ξε...

Εμπορική πολιτική ξενοδοχείων: Για να παραμείνουν ανταγωνιστικά τα ξενοδοχεία πρέπει να βρουν τρόπους να δημιουργήσουν ελκυστικές προτάσεις για τους πελάτες τη στιγμή της κράτησης. Η ξενοδοχειακή βιομηχανία βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Οι προμήθειες που καταβάλλονται στους συνεργάτες που...